Persondataforordningen

Persondataforordning

”PRIVATLIVSPOLITIK JFR. PERSONDATAFORORDNINGEN AF 25. MAJ 2018”


Seneste ajourføring af dokumentet: 15. november 2018.


Transparent/gennemsigtig over for omverdenen, ds. at medlemmer og brugere skal have viden om fx dataansvarlig og klubbens datapolitik. Oplysninger herom fremgår nedenfor, ligesom orientering i Hornet samt i klubbens vedtægter, § 3.6.


Klubbens dataansvarlige er den til enhver tid værende bestyrelse. Kontaktoplysninger til kan ske til formanden (navn og telefonnummer anført i Hornet).


Vi har oplysningspligt over for de personer/medlemmer vi registrerer om.


Hvad registreres:  Det enkelte medlems medlemsnummer, navn og adresse, samt telefon- og mailadresse. Således ingen følsomme personoplysninger. Og kun opbevaring af personoplysninger i medlemsperioden.

Hvorledes behandling heraf: Elektronisk, på sikker og betryggende vis.

Hvorfor registrering: Til brug for udsendelse af klubblade og nyhedsbreve samt kontingentopkrævning.

Hvad vi anvender oplysninger til: Jfr. ovenstående omtale.

Sletning af oplysninger: Ved udmeldelse af NVMK, og senest ½ år herefter. Sletning foregår ved henvendelse til kasserer.

Nyhedsbreve: Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, kan der til enhver tid ske afmelding heraf.

Facebook samt indlæg i Hornet: Billeder er alene situationsbilleder ligesom tekst omfatter NVMK-situationer. Evt. portrætbilleder offentliggøres alene efter forudgående godkendelse.   

ligesom det enkelte medlem til enhver tid har ret til at få oplyst NVMK indsamlede oplysninger.