Beretninger fra udvalg 2022

Beretning ,  Lokaler.

 

Som det fremgår af årsresultatet har lejeindtægterne ikke helt stået mål med de tidligere år. Dette skyldes naturligvis den uro i forbindelse med husets renovering medførte.

 

Vi er nu tilbage på fuldt blus og har nu igen en venteliste på at komme ind på værkstedet.

 

Der er nu indkøbt en løfteanordning, som kan bruges på værkstedet. Den er købt som en erstatningsmodel i stedet for en lift, som ikke kan lade sig gøre at få installeret på værkstedet.

Kan man ikke få det bedste, må man nøjes med det næstbedste. Brug den nu med omtanke.

 

Vi ville gerne kunne have nået at få malet gulvet i værkstedet i år, det blev ikke muligt, men så må vi få det gjort næste år.

 

Der skal også lige siges et par alvorsord :

Klubben er os alle og ingen er over !

 

Med disse ord i baghovedet , forstår jeg ikke den ligegyldighed der udvises, ikke alene i værkstedet, hvor bukke og andet der hentes i kælderen IKKE bliver bragt tilbage hvor man fandt dem, eller når den roterende stålbørste bruges  og man IKKE kan finde ud af at bruge kosten eller støvsugeren bagefter. Eller man efterlader spildolie i kælderen  – så kommer der nok en og henter det for mig  !

 

For ikke at tale om brug af klubbens øvrige lokaler i kælderen, hvor opmagasinering a la BOXIT åbenbart er blevet almindeligt.

Det går bare ikke.

Klubbens medlemmer skal alle have samme muligheder og vi vil selvfølgelig gerne hjælpe et medlem i knibe – men ikke når det bare bliver en selvfølgelighed at ” lige for mig ” gør det da ikke noget.

 

Der følger et tremmerum i kælderen med hver lejet plads på værkstedet og dette skal efterlades tomt når den lejede værkstedsplads ophører. Ingen andre må benytte disse rum.

Ligesom rengøring og oprydning af den lejede plads kan være meget mangelfuld ved fraflytning

Vi vil genindføre lejekontrakter ved udlevering af de nye nøglebrikker og i disse står regelsættet for leje af værkstedsplads. Disse regler SKAL overholdes.

 

Jeg opfordrer alle der har noget opmagasineret noget i kælderen eller i trememrummene og som IKKE har en værkstedsplads til at få det fjernet deres ejendele eller kontakte mig for en ordning klubben kan leve med.

 

Husk vi er alle en del af klubben og må agere derefter, i fællesskabets navn.

 

Velkommen til at benytte faciliteterne men ryd nu op efter jer og husk køretøjerne på værkstedet tilhører nogle. Så ingen pilleri, Tak

 

Husk også, at der nu er mange andre brugere af huset end os og at vi derfor skal tænke over brug af opløsningsmidler, maling , henstilling af kar med benzin eller diesel med mere. Ligesom brug af værktøj der larmer, kan genere de øvrige brugere af huset.

Så generelt omtanke for andre, kan gøre underværker. Det bliver vi nødt til at udvise.

 

Tak.

 Palle.

Formandens beretning 2022. November 2022


I en forsamling som denne er det vist god skik at man henvender sig til de fremmødte i rangorden. Det gør jeg så:
Gode klubkammerater! – alle nævnt, ingen glemt. Det er nu et år siden vi sad på TOPKARENS HUS, til en virkelig hyggelig og positiv generalforsamling. Den var præget af troen på at alting ville blive bedre fra nu af. Og det er faktisk blevet det på flere punkter. Vores klublokale er blevet ommøbleret til alle tiders hyggelige ”slyngelstue” – i den forbindelse skylder vi MIB, med Kim og Rasmus i spidsen, stor tak.


Dernæst er lokalet her blevet åbnet til brug, - så vi kan benytte det til aftener hvor fremmødet er for stort til en slyngelstue. Og kan jeg tilføje – i sidste uge lovede Aalborg kommune os en huslejenedsættelse svarende til de kvadratmeter vi mistede under renoveringen. De eksakte tal er ikke kommet endnu.
På Topkarens hus blev der nedsat en gruppe der skulle se på muligheden for at installere en lift på værkstedet. Desværre måtte vi skyde den mulighed ned, primært fordi moderne kvalitetssikring og forsikringskrav stiller nogle betingelser som huset her ikke kan leve op til. MEN Palle fandt på stumpemarkedet i oktober en mellemting mellem en lift og en donkraft, som vi faktisk kan bruge på værkstedet – så det tog ikke mange minutter at blive enige om, at den måtte vi have. – OG den kan besigtiges på værkstedet i aften.


Der er indkøbt et par gasgrills, den ene med plads her i huset, og den anden med primær plads i bussen. Dertil er der bestilt 2 stk adgangsvenlige bordbænkesæt til vores nye terrasse – de giver i alt 16 siddepladser.
Alt det håber vi kan være med til at give grobund og trivel for den klubånd der, alt andet lig, er vores eksistensberettigelse.
Vi har jo fået nye ”roomies” i huset: Aalborg Cykelring og Aalborg Cykelring Motionister. Lad mig i den sammenhæng sige, at vi håber på et husfællesskab med dem, som må blive lige så rart som det vi i forvejen har med Modelbanen HO. Der er stadigvæk en nogle kommunale hængepartier ifht renoveringen, bl.a. er den endelige udformning af nøglesystemet ikke helt på plads – om end meget tæt på! Det kommer til at betyde at, de gamle fysiske nøgler ”afgår ved døden” – og erstattes med et briksystem, som faktisk allerede nu er delvist fungerende. Akustik og lysforhold i rummet her, vil også blive vurderet mhp seriøse forbedringer.


Vi er stadigvæk en klub der har udfordringer. Ikke uovervindelige, men ukomfortable at kæmpe med. Et område som nok er alle foreningers udfordring: – at finde klubmedlemmer der vi påtage sig forpligtelser overfor klubben – Det er bestemt ikke blevet bedre efter Corona-tiden. Men det er jo en naturlov, at hvis en klub skal kunne fungere, så er det nødvendigt at der er klubkammerater der vælger at priotere klubben.

Et andet problem er jo at få afbalanceret vores indtægter i forhold til udgifterne. Der er flere ting vi kan ”skrue på”. Der vil i aftenens løb blive mulighed for at tale om flere af disse.


Alt i alt, så har vi i aften generalforsamling, og dermed muligheden for at gøre noget ved vores udfordringer – både på kort og på langt sigt.. startende med valg til den nye bestyrelse. I den forbindelse vil jeg takke for samarbejdet i den gamle bestyrelse – det har været en ”sjov køretur” med mange udfordringer.

Til de nye der ”står på spring” til at overtage: Velkommen, det bliver spændende og sjovt at fortsætte turen med jer.

Busudvalgets beretning November 2022


Tja – så kom vi i gang igen.

Under Corona-nedlukningen lykkedes det undertegnede at lave 2 aftaler med demenscentre i stor-Aalborg, hvor vi besøgte husene og hilste på beboererne, og i et par tilfælde kørte en tur med dem.

Arrangementerne var myntet på, at så mange af klubbens medlemmer som muligt ville komme og dels være med til at give en gruppe af vores svage medborgere en god oplevelse. – ud over at vi kunne komme med en bus de fleste borgere ville kunne huske og minde.

At vi arrangerede og afholdt disse arrangementer, indbragte klubben over 8000 kr! Selvom ”civile” klubmedlemmer ikke havde mulighed for at deltage i så stort omfang, som jeg havde drømt om, så er vi blevet bedt om at gentage legen i 2023 – og her er der faktisk kommet endnu et demenscenter i spil..

At bussen faktisk kan gøre en forskel for den gruppe af medborgere havde jeg nok ikke set tidligere, men en tur i bussen satte i den grad mindernes kavalkade i gang hos målgruppen.


HER GJORDE NVMK EN FORSKEL!


I det sene forår/tidlig sommer, var bussen indkøbt som en ”særlig attraktion” ved Windmill 2022. Et veteranmotorcykelløb over 3 dage, som blev afholdt i og omkring Hobro. Her var opgaven at køre ”græsenkerne” fra Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, England og Danmark rundt så de kunne opleve de samme ture i vores dejlige Himmerland som mændene der kæmpede med deres gamle MC-er oplevde.. I parentes kan jeg tilføje, at mit engelske og mit tyske fik en seriøs udfordring – der var jo historie og historier der skulle fortælles over alt!

Men jeg blev pålagt, af alle nationernerne, at hilse hjemme, og takke fordi entusiasterne i NVMK holdt vores skønne bus kørende, og at vi gav dette internationale løb en helt speciel dimmension i forhold til de foregående løb..

NVMK gjorde sig positivt bemærket i internationalt samarbejde om Veteran Motorcykler - med en bus! Ud over det, så genererede denne forlængede weekend faktisk over 4500 kr til klubbens bus.


Dertil har vi selvfølgeligt taget turen til Fredericia igen, og som vanligt genereret lidt til busdriften på den måde – selvom vi ikke tog forbehold for de vanvittige dieselpriser vi har for tiden.

Nu er det ikke sådan, at træerne gror direkte ind i himmelen. Sådan er det. 2 år med Coronabegrænsninger og deraf følgende nedsat brug for bussen, har virkeligt sat sine spor.

Gamle køretøjer har det på samme måde som os andre: Hvis ikke vi holder os i gang – så går vi i stykker! – alderdommen tager os!

For bussens vedkommende har det kostet et par fordæk – De gamle fordæk fra 1978 kunne ikke mere, og med en sprængt dækkasse var der intet valg – nye fordæk… Dertil kunne luftpuderne i affjedringen af forakselen ikke tåle pausen – så dem måtte vi skifte.. Endvidere har kompressoren endeligt givet op – og er blevet erstattet af en nyrenoveret kompressor … og vi har nu 3 luftventiler som skal renoveres – og Mogens, Leif og undertegnede arbejder med hver vores talenter på at udbedre dette så omkostningslet om muligt. Og vi forventer ikke at der bliver store udgifter på bussen næste år. – Hvilket indtil nu betyder at vi kun har betalt for at få renoveret en kompressor vi er blevet foræret.


Dertil arbejder undertegnede på at søge ”SparNord” fonden om støtte til at drifte og vedligeholde bussen, - midler som vil falde på et tørt sted.
Konklusionen må nødvendigtvis være: For år tilbage vedtog generalforsamlingen med stort flertal, at klubkontingentet blev hævet med 50 kr, som blev øremærket til daglig drift/vedligehold af bussen.
OG at ekstraordinære udgifter skulle afholdes af klubkassen/formuen.

Den præmis har bussen på alle måder overholdt. Jeg er dybt taknemmelig over at vi i år har genereret ca 12.000 kr fra ”eksterne støtter”, som dermed har sparet klubben for rigtigt mange penge.


Jeg ser stadigvæk bussen som en essentiel del af NVMK’s berettigelse – hvis vi, i øvrigt, betragte NVMK som det kørende museum vi ellers føler vi er.


Netop derfor er jeg stolt og glad for at kunne aflevere hvad jeg oplever som en opløftende og optimistisk beretning fra busudvalget.. Peter Adamsen, busudvalget.

221118 GF 2022 - LIDT OM NVMK – ØKONOMI - KASSERER, PETER L. JENSEN


ÅRET 2021-2022 er snart slut. Klubhuset her på Forchhammersvej har gennemgået en renovering, med ny tagkonstruktion. VW klubbens har ikke mere lokale her på 1 salen. Klublokalet i stueetagen er reduceret i størrelse, til gengæld har det fået en opfriskning med gulvrenovering og nyt inventar m.m. som har resulteret i et rigtig hyggeligt og rart lokale for alle.


MEDLEMSTAL: I løbet af 2021-2022 har vi mistet medlemmer, nye er kommet til, netto en lille tilbagegang. At give os besked om udmeldelse og adresseændringer er stadig en udfordring for vore medlemmer.


KONTINGENT: Vi har igen i år brugt tid og penge på at udsende over 200 betalingspåmindelser, manglende reaktion på disse udsendelser har resulteret i, at nogle medlemmer er skrevet ud af medlemslisten.


MOBILEPAY: Selvom det er blevet dyrere i gebyrer at bruge MOBILPAY, fastholder vi dog denne indbetalingsmulighed.


NVMKs bank er fortsat Nordjyske Bank, Den generelle økonomiske udvikling, har gjort, at vi ikke længere har udgift til negativ rente, til gengæld er de samlede gebyrer til banken er steget.


Samarbejdet med NETs er uforandret. Dvs., at der i HORNET bringes et særskilt opslag som huskeseddel og anvisning, af kontingentbetalingen.


Regnskabet for 2021-2022, er offentliggjort i HORNET 5. 2022.


Som også blev nævnt sidste år, er vi i en forandringens tid. Forandringer som vi ikke kan lukke øjnene for, forandringer, som gør at klubbens udgifter generelt stiger.


NVMKs økonomiske rammer er absolut afhængig af at klubbens medlemmer, og at I bakker op om NVMK. Vi håber at I som medlemmer stadig har lyst til at være med i det fællesskab som NVMK er.


BUDGET for 22-23: Vi har bestræbt os på, at være realistiske, selv om der er mange forbehold og ukendte faktorer, som giver usikkerheder i budgettet for regnskabsåret 2022-2023.
Tak for jeres opmærksomhed – Peter L. Jensen, kasserer.

221118 HORNET – BERETNING FRA REDAKTIONEN


Som nævnt sidste år, er der mange faktorer, der spiller ind i forbindelse med rammerne for vort klubblad HORNET.
Sidste år fremlagde jeg ønske om at finde en afløser, til hvervet som kasserer. Dette lykkedes ikke. Jeg kunne godt have valgt at fra sige mig kassererhvervet på dette tidspunkt, - men min samvittighed og min ansvarsfølelse tillod mig at undlade det, så også i 2021-2022 har jeg varetaget begge hverv.


Det er muligt, at vi bliver betragtet som KEDELIGE, vi har ikke givet os i kast med ”moderniseringer” - og ud fra tilbagemeldinger til os, har vi ikke fundet grund til at foretage nævneværdige ændringer i HORNETS fysiske beskaffenheder.


Som medlem har man mulighed for at læse HORNET digitalt straks det er færdigredigeret og indleveret il grafikeren. Nogle enkelte har frasagt sig at få tilsendt bladet i fysisk form.


Alle har mærket de ændrede økonomiske konjunkturer med prisstigninger til følge, FX el-udgift. I en årrække har udgift til vor grafiker været status quo, men med den nuværende inflationsrate, er trykkeomkostningerne steget. Tillige stiger omkostningerne til porto ved årsskiftet, har POSTNORD bebudet.
Fakta er, at ved uændret antal bladudgivelse, må vi imødese et klækkeligt underskud i det kommende regnskabsår, hvorfor bestyrelsen ser sig nødsaget til at reducere i det årlige antal bladudgivelser.


I HORNET har vi efterspurgt medlemmer til at varetage det fortsatte arbejde med HORNET.
Vi må konstatere, at vi ikke har været tilstrækkeligt tydelige / gode nok til at forklare hvad hvervet som redaktør af HORNET indebærer. Det drejer sig ikke KUN om at redigere og sammensætte tekst og billeder, det drejer sig i høj grad om at generere stof til bladet, dvs. at udarbejde skriftlige indlæg, og til at være til stede med kameraet ved diverse arrangementer.
Nogle af klubbens medlemmer er flittige til at bringe fine indlæg til HORNET, men det vil være absolut fremmende på processen at flere vil ”yde” frem for bare at ”nyde”.


Redaktør af HORNET – Peter L. Jensen