Nyheder

Vigtig information!!

Grundet Covid 19, er der efterhånden mange ting vi ikke kan eller må.
Vi prøver at finde løsninger, så vi kan holde vores klub i gang, i det omfang det er muligt, Vi vil på ingen måde afvige fra de anbefalinger, som sundhedsstyrelsen og Aalborg kommune kommer med.


Dette betyder følgende:

Klubhuset må igen lukke ned, og der kan ikke foregå aktiviteter af nogen art. Klubhuset der dermed lukket, foreløbigt frem til 7/2-21. Lad os krydse fingre for vi snart kan ses igen.


Klubaften med filmen ” Partisanen” 25/1 er aflyst, vi vil forsøge om det kan blive muligt på et senere tidspunkt.


Generalforsamling d. 1-2-2021 kl. 18.00 er aflyst
Hold øje med hjemmesiden, her vil der løbende komme evt. ændringer, vedr. afholdelse af generalforsamling i NVMK.


Som alle klubmedlemmer er klar over, så måtte vi jo, pga coronarestriktionerne opgive at holde vores generalforsamling den 16/11-2020.
De fleste har helt sikkert også bemærket at forsøget med at udskyde den til 1/2-2021. Det er også blevet umuliggjort.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi udskyder generalforsamlingen på ubestemt tid, hvilket vil sige, at så såre vi kan afholde generalforsamlingen, vil der blive indkaldt via Hornet, Hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev med sædvanlig frist, præcist som vi plejer, og er forpligtede til i forhold til klubbens vedtægter.

Vi har selvfølgeligt fået bekræftet, at de forholdsregler vi tager, er acceptable/lovlige i forhold til praksis i sager som corona-pandemiens nedlukninger.


På bestyrelsens vegne
 Peter Adamsen


”Hornet”

De fleste er nok bekendt med, at der for få dage siden blev bebudet yderligere opstramning af Corona restriktionerne, som indtil videre sætter en bremseklods for klubbens aktiviteter.

Vi er i gang med ”rammer og ”skitser” til næste nummer af klubbladet HORNET.

Indkomne indlæg er dog lidt sparsomme, så der er plads til artikler og indlæg i næste nummer af HORNET. Alle der har noget at bidrage med skal være velkomne til at sende det til os.

På forhånd tak og hilsen – Margit & Peter L. Jensen Tlf.: 40 38 91 73 email: redaktoer@nvmk.dk

 

Webmaster/ Bestyrelsen