Kontingent

Kontingent

Kære NVMK - medlemmer.


Om få dage starter året 2018, og i den anledning ønskes alle et godt nytår.


Som det er skrevet i HORNET, har vi ændret opkrævning af kontingentet.


Kontingentet pr. 1. januar 2018, er uændret kr. 450.-


I år får man ikke automatisk tilsendt indbetalingsformular fra NETS.


Kontingent indbetalingen kan indbetales som:


1. Bankoverførsel til klubbens bankkonto reg. nr. 7446 konto nr. 0001112521,


enten via Netbank/Homebanking eller i banken.


Såfremt man har behov for yderlige bankoplysninger er disse:


(Iban-nummer DK097446000111521 BIC-kode NRSBDK24 (Swift-adresse)).


Husk navn og gerne medlemsnummer, som er anført bagerst på bladet, så vi kan se hvem, der har indbetalt.


2. Betale kontingentet direkte til mig (kassereren).


3. Betale via Mobilepay til 40389173.


4. Kontakte mig, og aftale at få tilsendt faktura med gironummer. Helst pr. E-Mail.


Er der spørgsmål, er man velkommen til at kontakte mig.


E-Mail er: kasserer@nvmk.dk – Telefonnummer er: 40389173.


Med venlig hilsen og "Et godt nytår" fra Peter L. Jensen, kasserer i NVMK.

Nordjysk Vintage Motor Klub - Forchhammersvej 5 - 9000 Aalborg