MEDLEMSBLAD

Medlemsblad - HORNET

HORNET


NVMK's medlemblad hedder HORNET og udkommer seks gange om året.


Indlæg kan sendes til redaktøren på mail: redaktoer@nvmk.dk


HORNET orienterer bl.a. om  klubbens aktiviteter, spændende artikler m.m.


Eftertryk af indhold fra HORNET er kun tilladt med tilladelse fra HORNET og den pågældende skribent/ fotograf.


Rubrikannoncer som omhandler køretøjer, tilbehør m.m. er gratis for medlemmer. Veteranbilannoncer er gratis for alle.