Persondataforordningen

Persondataforordning

”PRIVATLIVSPOLITIK JFR. PERSONDATAFORORDNINGEN AF 25. MAJ 2018”

 

Seneste ajourføring af dokumentet: 15. november 2018.

 

Transparent/gennemsigtig over for omverdenen, ds. at medlemmer og brugere skal have viden om fx dataansvarlig og klubbens datapolitik. Oplysninger herom fremgår nedenfor, ligesom orientering i Hornet samt i klubbens vedtægter, § 3.6.

 

Klubbens dataansvarlige er den til enhver tid værende bestyrelse. Kontaktoplysninger til kan ske til formanden (navn og telefonnummer anført i Hornet).

 

Vi har oplysningspligt over for de personer/medlemmer vi registrerer om.

 

  • Hvad registreres: Det enkelte medlems medlemsnummer, navn og adresse, samt telefon- og mailadresse. Således ingen følsomme personoplysninger. Og kun opbevaring af personoplysninger i medlemsperioden.
  • Hvorledes behandling heraf: Elektronisk, på sikker og betryggende vis.
  • Hvorfor registrering: Til brug for udsendelse af klubblade og nyhedsbreve samt kontingentopkrævning.
  • Hvad vi anvender oplysninger til: Jfr. ovenstående omtale.
  • Sletning af oplysninger: Ved udmeldelse af NVMK, og senest ½ år herefter. Sletning foregår ved henvendelse til kasserer.
  • Nyhedsbreve: Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, kan der til enhver tid ske afmelding heraf.
  • Facebook samt indlæg i Hornet: Billeder er alene situationsbilleder ligesom tekst omfatter NVMK-situationer. Evt. portrætbilleder offentliggøres alene efter forudgående godkendelse.
  • ligesom det enkelte medlem til enhver tid har ret til at få oplyst NVMK indsamlede oplysninger.

 

Nordjysk Vintage Motor Klub - Forchhammersvej 5 - 9000 Aalborg