MEDLEMSBLAD

Medlemsblad - HORNET

HORNET

 

NVMK's medlemblad hedder HORNET og udkommer seks gange om året.

 

Indlæg kan sendes til redaktøren på mail: redaktoer@nvmk.dk

 

HORNET orienterer bl.a. om klubbens aktiviteter, spændende artikler m.m.

 

Eftertryk af indhold fra HORNET er kun tilladt med tilladelse fra HORNET og den pågældende skribent/ fotograf.

 

Rubrikannoncer som omhandler køretøjer, tilbehør m.m. er gratis for medlemmer. Veteranbilannoncer er gratis for alle.

Nordjysk Vintage Motor Klub - Forchhammersvej 5 - 9000 Aalborg